Yukarı

Türkiye Oturma İzni - Göçmenlik - Vatandaşlık

Ev Hizmetlerinde Çalışma İzni

Ev hizmetlerinde çalışmak isteyen yabancı uyrukluların Çalışma ve toplumsal Güvenlik Bakanlığı tarafınca izin almaları gerekmektedir. Çalışma izni olmaksızın yabancı uyruklu işçi çalıştıran işveren ve yabancı hakkında idari yaptırım uygulanmaktadır.

6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunun 23. Maddesinin (5) fıkrası b benti gereğince, çalışma izni olmaksızın bir işverene bağlı olarak çalışan yabancıya 2.400 Türk lirası, bağlarımsız çalışan yabancıya 4.800 Türk lirası, yabancı çalıştıran işverene yada işveren vekiline her bir yabancı için 6.000 Türk lirası meblağında idari para cezası uygulanmaktadır. Söz mevzusu kanun metninin (8) fıkrası gereğince, kaçak çalıştığı tespit edilen yabancılar sınır dışı edilmek üzere İçişleri Bakanlığına bildirilir.

Kimler Ev Hizmetlerinde Çalışabilir?

Son yıllarda ülkemizde ev hizmetlerinde çalışan yabancı uyruklu personel başvuru sayısının artması, suistimallerin önlenmesi ve yabancıların güvenliklerinin korunması amacıyla Çalışma ve sosyal Güvenlik  Bakanlığı tarafınca ev hizmetleri çalışanlamış olurına bazı sınırlamalar getirilmiştir.

Yabancı uyruklular ev hizmetlerinde çocuk bakıcısı, yaşlı yada hasta bakıcısı olarak çalışabilmektedir. Evde ufak çocuğu ve bakıma muhtaç hastaları olmayanlar ev işlerinde yardım fakatçlı temizlikçi, gündelikçi yabancı uyruklu çalıştıramamaktadır.

Müracaat nasıl Yapılır?

Calisma-izni-cesitleriÇalışacak olan yabancının yurtdışında yada yurtiçinde olmasına gore izlenecek yol farklılık göstermektedir.

Yurtiçinden yapılacak başvurularda; yabancının Türkiye’de en 6 ay süreli ikamet izni almış ve izin süresinin sona ermemiş olması gerekmektedir. İkamet izni olan yabancının başvurusu yurtiçinden Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılmaktadır.

Yurtdışından yapılacak başvurularda; yabancının uyruğunda bulunduğu yada sürekli ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine başvuruda bulunulmaktadır. Başvurunun kabulü halinde temsilcilik tarafınca referans numarası verilmektedir. Bu referans numarasıyla Çalışma Ve toplumsal Güvenlik Bakanlığı’na başvuruda bulunulmaktadır.

Yabancı Çocuk Bakıcı
Yabancı çocuk bakıcı çalıştıracak olan işverenin öncelikle, 15 yaşından ufak çocuğunun bulunması gerekmektedir. İlaveten, işverenin niçin yabancı uyruklu çalıştırmaya ihtiyaç duyduğunu ve yabancıya ödenecek maaşı ödeyecek mali gücü bulunduğunu gösterir belgeleri Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunması gerekmektedir. Yukarıdaki koşulları ve belgeleri sağlayabilecek işveren yabancı çocuk bakıcı çalıştırabilmek için başvuruda bulunabilir.

Müracaat İçin lüzumlu Belgeler nedir?

Yurtiçinden yapılacak başvurularda aşağıdaki belgeler talep edilmektedir:

Yabancı uyruklu adına Türkiye’de güvenlik makamlarından alınmış minimum altı (6) ay süreli ikamet tezkeresi  fotokopisi;
Yabancı şahsa ait Pasaportun yeminli mütercim tercüman tarafından çevirisinin noter onaylı sureti;
Yabancı şahsa ilişik bir adet vesikalık fotoğraf. (Son 6 ay içinde çekilmiş olmalı);
Yurtiçi başvurularda, Yabancı T.C. Kimlik Numarası (Bu numara minimum 6 ay süreli İkamet izni sahibi olan tüm yabancılara verilmektedir.);
Ev Hizmetlerinde Yabancı Çalıştıracak İşveren başvuru arzuçesi ;
İşverene ilişik Nüfus Cüzdanı fotokopisi;
İşverenin vukuatlı nüfus kayıt örneği ve işverene ait konutun bulunduğu İlçe Nüfus Müdürlüğü’nden alınan yabancının çalışacağı adresi gösteren yerleşim yeri belgesi;
Tarafımızca yapılacak başvurular için vekaletname.
Yurtdışından yapılacak başvurularda ikamet tezkeresi yerine Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliği tarafından verilen referans numarası istenmektedir. Yabancının uyruğunda bulunmuş olduğu yada sürekli ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliklerine başvuruda bulunması, başvurunun kabulü halinde Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliği tarafından kendisine verilen 16 haneli bir referans numarasını işverene bildirmesi gerekmektedir. Referans numarasıyla Çalışma ve toplumsal Güvenlik Bakanlığı’na başvuruda bulunulabilmektedir.

Yabancı Hasta Bakıcı
İşverenin öncelikle, yabancı hasta bakıcı çalıştırmaya ihtiyaç duyduğunu ve yabancıya ödenecek maaşı ödeyecek mali gücü bulunduğunu gösterir belgeleri Çalışma ve toplumsal Güvenlik Bakanlığı’na sunması gerekmektedir. Yabancı hasta bakıcıya çalışma izni aşağıdaki durumlardan birinin varlığı halinde verilmektedir:

İşveren evinde veya ilk dereceden yakını olması şartıyla 65 yaşından büyük birinin genel bakımını üstlenmesi şartıyla yabancıya izin alabilir;
İşveren 65 yaşından ufak ama bakıma muhtaç olduğu doktor raporu ile sabit olanlar için ilk dereceden yakınlar, hastanın bakımında çalıştırma şartıyla yabancı uyruklu hasta bakıcıya çalışma izni alabilirler.
Yukarıdaki koşulları ve belgeleri sağlayabilecek işveren hasta bakıcı çalıştırabilmek için başvuruda bulunabilir. Yurtiçinden yapılacak başvurularda aşağıdaki belgeler talep edilmektedir:

müracaat İçin lüzumlu Belgeler nelerdir?

Yabancı uyruklu adına Türkiye’de emniyet makamlarından alınmış en az altı (6) ay süreli ikamet tezkeresi fotokopisi;
Yabancı şahsa ait Pasaportun yeminli çevirmen tercüman tarafınca çevirisinin noter onaylı sureti;
Yabancı şahsa ait bir adet vesikalık fotoğraf. (Son 6 ay içinde çekilmiş olmalı);
Yurtiçi başvurularda, Yabancı T.C. Kimlik Numarası (Bu numara en az 6 ay süreli İkamet izni sahibi olan tüm yabancılara verilmektedir.);
Ev Hizmetlerinde Yabancı Çalıştıracak İşveren müracaat arzuçesi ;
İşverene ilişkin Nüfus Cüzdanı fotokopisi;
İşverenin vukuatlı nüfus kayıt örneği ve işverene ait konutun bulunduğu İlçe Nüfus Müdürlüğü’nden alınan yabancının çalışacağı adresi gösteren yerleşim yeri belgesi;
Tarafımızca yapılacak başvurular için vekaletname.
Yurtdışından yapılacak başvurularda ikamet tezkeresi yerine Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliği tarafından verilen referans numarası istenmektedir. Yabancının uyruğunda bulunmuş olduğu yada sürekli ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliklerine başvuruda bulunması, başvurunun kabulü halinde Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliği tarafından kendisine verilen 16 haneli bir referans numarasını işverene bildirmesi gerekmektedir. Referans numarasıyla Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvuruda bulunulabilmektedir.

Yardımcı Olabilir miyim?


Whatsapp'tan iletişim Kur


Merhaba, Buyrun..