Yukarı

Türkiye Oturma İzni - Göçmenlik - Vatandaşlık

Yabancı Doktor Çalışma İzni ve Şartları

Yabancı tabip Çalışma İzni ve Şartları
tüm meslek dallarında olduğu benzer biçimde yabancı uyruklu doktorların da Türkiye’de çalışa, faaliyet gösterebilmesi için Çalışma ve toplumsal Güvenlik Bakanlığı’ndan çalışma izni alması gerekiyor. Doktorluk, eskiden Türk yurttaşlarına hasredilen ve yabancıların çalışması yasak olan meslek dalları içinde yer almakta ise de, sonradan meydana getirilen kanun değişikliği ile yabancı uyruklu doktorlar ve hemşireler çalışma izni alarak Türkiye’de çalışabilmekteler.

Yabancı hekim çalışma izni başvurularında Çalışma ve sosyal Güvenliği Bakanlığı’na müracaat yapılmadan önce sıhhat Bakanlığı’ndan ön izin belgesi alınması gerekmektedir. Türkiye üniversitelerinden mezun olmayan doktorlardan Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) denklik belgesi ve minimum B derecesinde Türkçe Dil sınav sonucu istenmektedir.

Yabancı doktor Çalışması İçin lüzumlu Koşullar
calisma-izni-cesitleri

Yabancı Doktorlar Türkiye’de özel hastanelerde ve kliniklerde çalışabilmekteler. Bu halde yabancı tabip çalışma izni başvurusunda bulunmak için lüzumlu şartlar nedir?

Yukarıda da belirttiğimiz benzer biçimde yabancı uyruklu doktorların sağlık Bakanlığı’ndan ön izin belgesi alması gerekmektedir. Ön izin başvurusunda istenilen belgeler Türkiye üniversitelerinden mezun olan hekimler ile yurtdışındaki üniversitelerden mezun olan hekimler açısından farklılık göstermektedir.

Ön izin başvuru Evrakları nelerdir?

Türkiye Üniversitelerinden Mezun Olan Doktorlardan İstenilen Belgeler:

Pasaportun Türkçe çeviri edilmiş fotokopisi;
İkamet kartının fotokopisi;
İkametgah (yerleşim yeri ) belgesi;
Yabancının diplomasının fotokopisi;
2 adet vesikalık fotoğraf;
Ön İzin Belgesini talep eden sorumlu müdür istekçesi;
Yabancı uyruklu hekim tarafından yazılan başvuru dilekçesi;
Özel hastane yada tıp merkezi ile yabancı arasında imzalanan hizmet sözleşmesi.
Türkiye Üniversitelerinden Mezun Olmayan Yabancılardan İstenilen Belgeler:

Pasaportun Türkçe tercüme edilmiş fotokopisi;
İkamet kartının fotokopisi;
İkametgah (yerleşim yeri ) belgesi;
Yabancının diplomasının fotokopisi;
2 tane vesikalık fotoğraf;
Ön İzin Belgesini talep eden sorumlu müdür istekçesi;
Yabancı uyruklu tabip tarafınca yazılan başvuru arzuçesi;
Özel hastane yada tıp merkezi ile yabancı arasında imzalanan hizmet sözleşmesi;
Yüksek Öğretim Kurulu tarafınca verilen denklik belgesi;
Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından verilen Türkçe yeterlilik belgesi;
Yabancı uyruklunun geldiği ülkenin sıhhat Bakanlığı veya dış temsilciklerinden alınan mesleği meydana getirmeye engel hallerinin olmadığına ilişkin yazı.
Yabancı doktor Çalışma Şartları
kaide olarak, sağlık sektöründe kimlerin çalışacağına sağlık Bakanlığı karar vermektedir, ama yabancı uyruklu sağlık hizmetleri mensuplarına Çalışma ve toplumsal Güvenlik Bakanlığı tarafınca izin alınması gerekmektedir. Sıhhat Bakanlığı’ndan talep edilen ön izin belgesi bir türlü görüş niteliğindedir. Ancak bu belgenin temin edilmemesi durumunda Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yabancı uyruklu hekimin mesleğini Türkiye’de icra edilmesine izin verilmemektedir. Türkiye’de yabancı tabip çalışma şartları hemşireler açısından da uygulanmaktadır. Yabancı hemşirelerin çalışma izni başvurusu doktorlarda olduğu şeklinde ön izin usulüne tabidir. Doktor ve hemşireler haricinde diğer sıhhat mensuplarının Türkiye’de çalışması yasaktır. Diş hekimliği, dişçilik, hastabakıcılığı benzer biçimde sağlık hizmetleri çalışanları kanunla türk vatandaşlarına hasredilen mesleklerde çalışamazlar. Ön izin başvurusunda bulunacak olan sıhhat hizmeti görevlilerinin aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir:

Türkiye Üniversitelerinden mezun olmayan yabancı doktorlardan denklik belgesi talep edilmektedir. Tıp Fakültesi diplomasının denkliği Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, uzmanlık belgelerinin denkliği sıhhat Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafınca verilmektedir;
Türkçe eğitim veren öğretim kurumlarından mezun olmayan yabancı hekimlerden Türkçe bildiğini gösterir belge talep edilmektedir. Minimum B düzeyindeki Dil Belgesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezleri’nden (TÖMER) alınabilir;
Türkiye’de ilk defa mesleğini icra edecek olan yabancı hekimden geldiği ülkede kanunen mesleğini icra etmekte engel halinin bulunmadığını gösterir belge istenmektedir. Ancak bu belge başvuru tarihinden önceki yıl içinde Türkiye’den mezun olan, son 5 senedir kesintisiz Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklulardan ve ülkesindeki savaş, sıkıyönetim veya olağanüstü hal sebebi ile Türkiye’ye sığınanlardan istenmemektedir.
Yabancı hekim Çalışma İzninde lüzumlu Belgeler
sıhhat Bakanlığı’ndan ön izin belgesi alan yabancı doktor çalışma izni alabilmek aşağıdaki gerekli belgeleri temin etmelidir.

Tıp Fakültesini yurtdışında bitiren hekimler açısından Yüksek Öğretim Kurulu tarafından verilen denklik belgesi;
Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafınca meydana getirilen Türkçe yeterlilik imtihanında minimum (B) derecesinde başarılı olmak (Bu belgenin müracaat tarihinden itibaren en geç 1 yıl içinde ilgili Bakanlığa sunulması gerekmektedir. Aksi takdirde çalışma belgesi iptal edilmektedir (Türkiye mezunlarından bu belge istenmez);
Mesleğini Türkiye’de ilk kez icra edecek olanlardan, geldikleri ülkenin yetkili makamından alınan mesleğini yapmakta engel halinin bulunmadığına dair belge (Bu belge Türkiye’den üniversite mezuniyetinden sonrasında 1 yıl içinde başvuranlardan, müracaat tarihinde geri yönelik olarak 5 yıldan beri kesintisiz Türkiye’de ikamet edenlerden, ülkelerindeki olağanüstü hal, savaş nedeniyle Türkiye’ye sığınanlardan istenmez) ;
Özel hastane yada sıhhat merkezi ile yabancı doktor içinde yapılan hizmet sözleşmesi.
Gerek sıhhat Bakanlığı tarafınca verilen ön izin belgesini, gerekse de Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafınca verilen çalışma izni belgesini bizim aracılığımızla alabilirsiniz. Başvuru sürecinde uzman kadromuzla yanınızda yer almaktayız.

Not: Çalışma izni belgesi bununla birlikte yabancının ikamet izni olarak geçmekte olup, yine ikamet izni başvurusunda bulunulması gerekmemektedir.

Yardımcı Olabilir miyim?


Whatsapp'tan iletişim Kur


Merhaba, Buyrun..