Yukarı

Türkiye Oturma İzni - Göçmenlik - Vatandaşlık

Türk Vatandaşlığının İstisnai Olarak Kazanılması

Türk yurttaşlığının İstisnai Olarak Kazanılması
İstisnai olarak Türk yurttaşlığının kazanılması 5901 Sayılı vatandaşlık Kanunu’nun 12.Maddesinde yer almıştır. Söz mevzusu kanun maddesinde, yabancının ulusal güvenlik ve kamu düzenine engel bir durumunun olmaması şartıyla İç İşleri Bakanlığı’nın teklifi, Bakanlar Kurulu’nun kararı ile Türk Vatandaşı olabileceği düzenlenmiştir.

Kimler Kazanabilir?
Türkiye’de bilimsel, teknolojik, kültürel, sanatla alakalı, ekonomik, toplumsal alanlarda hizmet geçenler yahut geçeceği izlenim oluşanlamış olur veya sanayi tesisleri getirenler ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan kişiler;
Ülkemizin menfaati veya herhangi bir sebepten vatandaşlığa alınması zaruri görülen kişiler;
İskan Kanuna gereğince, göçmenler.
İstisnai Olarak Türk yurttaşlığının Kazanılması İçin Yapılacak İşlemler
İstisnai olarak Türk yurttaşlığını istisnai olarak kazanmak isteyenin yabancının başvurusu ile ilgili Bakanlık’tan yazılı yönerge geldikten sonrasında dosyası hazırlanır. Dosyanın içinde aşağıdaki evrakların yer alması zaruridir:

İstisnai yoldan Türk yurttaşlığına başvuruyu belirten istekçe;
ferdin uyruğunda olduğu ülkeye ait kimlik belgesinin noter onaylı Türkçe çevirisi (geçişlik veya benzeri belge);
Doğum belgesinin noter onaylı Türkçe çevirisi;
çağdaş durumu gösterir usulüne gore onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe çevirisi;
Evli olması durumunda, evlilik belgesi;
Boşanmış ise boşanma belgesi;
Dul ise eşinin ölüm belgesi.
Eş ve çocukları gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneği yada yerine geçerli benzer onaylı belgenin noter tasdikli Türkçe çevirisi;
Başvurucunun 1. Ve 2. Derece yakınlarına ilişik nüfus kayıt örneği (müracaat makamı tarafınca alınacaktır);
Maliye Veznesine yatırılan hizmet bedelinin makbuzu.
İstisnai vatandaşlık başvurularında, prosedür aşağıdaki şekilde işlemektedir.

İç İşleri Bakanlığı tarafından istisnai yoldan Türk yurttaşlığını kazanmak isteyen yabancılarla ilgili müracaat makamına yazılı talimat gönderilir;
Müracaat makamı gerekli belgeleri biriktirerek vatandaşlık dosyası oluşturur;
emniyet Müdürlüğü’ne yazı yazılarak başvurucunun kamu güvenliği ve kamu düzeni açısından tehdit oluşturacak bir halinin bulunup bulunmadığının hususunda Güvenlik sualşturması talebinde bulunulur;
Bu işlemlerin pozitif yönde neticelanması sonucu, başvuru makamları tarafından kontroller yapılarak karar alınmak üzere Bakanlar Kurulu’na gönderilir;
Bakanlar Kurulu’nun pozitif kararı kişi Türk yurttaşlığını kazanır.

Yardımcı Olabilir miyim?


Whatsapp'tan iletişim Kur


Merhaba, Buyrun..