Yukarı

Türkiye Oturma İzni - Göçmenlik - Vatandaşlık

Kısa Döneme Geçiş İkamet İzni

Aile İkamet İzninden Kısa Dönem İkamet İznine Geçenler
Aile ikamet izni, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 34. Ve 37. Maddesinde düzenlenmiş olup Türk yurttaşlarının yada Türkiye’de ikamet izni bulunan yabancıların aile bireylerine tanınan ikamet iznidir.

Türk vatandaşı ile evli olan yabancıların boşanması veya destekleyicisinin ölümü durumunda aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçilebilmektedir.

Hangi Durumlarda Kısa Dönem İkamet İznine Geçilebilir?

Aile ikamet izni ile ikamet eden yabancının Türk eşinden boşandığı durumlarda;
Aile ikamet izin türüyle ikamet eden yabancının Türk eşinden boşandıktan sona kısa dehemmiyet ikamet izin türüne geçebilmesi için evliliğin en az 3 yıl sürmüş olması gerekmektedir. Fakat yabancı uyruklu eşin aile içi şiddet sebebi ile mağdur olduğu durumlarda evliliğin 3 yıl sürmüş olması şartı aranmaz. Burada önemli olan yabancı uyruklu bireyin buna ilişkin mahkeme kararını dosyaya eklemesidir.

Destekleyicinin öldüğü durumlarda;
Destekleyici öldüğü durumlarda yabancı ölüm belgesini sunarak aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçiş yapabilir. Ölüm belgesinin Türk makamlarından alınması halinde, e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli olmalı, yurt dışından alınan ölüm belgelerinin ise Türkçe çevirili noter tasdikli ve Apostille şerhi olması gerekmektedir.

Aile İkamet İzninden Kısa Dönem İkamet İznine Geçen Yabancılar için lüzumlu Belgeler
İkamet İzni başvuru Formu;
geçişlik veya yerine geçerli belgenin aslı veya fotokopisi;
Kalınacak sürede kafi ve düzenli maddi imkâna haiz olunduğuna dair beyan (İdare destekleyici belge isteyebilir);
Geçerli sağlık Sigortası;
Boşanma kararı yada ölüm belgesi;
Aile ikamet izni kartının aslı.
Önemli Notlar:

Boşanmaya bağlı olarak aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine meydana getirilen geçiş başvurularında, Türk vatandaşından 3 yıl ve üzeri süre sonunda boşanılması halinde, boşanmaya ilişkin mahkeme kararı talep edilmektedir. Yabancı uyruklu kişinin Türk vatandaşından 3 yıldan kısa süre içinde aile içi şiddet sebebi ile boşanması halinde ise, aile içi şiddeti ortaya koyan mahkeme kararı istenmektedir.

Destekleyicinin ölümüne bağlı olarak aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine meydana getirilen geçiş başvurularında, ölüm belgesi talep edilmektedir. Türk makamlarından alınan ölüm belgelerinin e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli olmalı, yurt dışından alınan ölüm belgelerinin ise Türkçe çevirili noter tasdikli ve Apostille şerhi olması gerekmektedir. Apostille Anlaşmasına taraf olmayan ülke yurttaşlarının ölmesi halinde, ölüm belgesini düzenleyen devletin Dış İşleri Bakanlığı veya konsolosluğu tarafınca onaylanması gerekmektedir.

Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçiş meydana getirecek olan yabancıların aile ikamet izinlerinin aslını ne olursa olsun ibraz etmeleri gerekmektedir.

Yardımcı Olabilir miyim?


Whatsapp'tan iletişim Kur


Merhaba, Buyrun..